راهنمای اندازه گیری

راهنمای سایزبندی

اندازهدور سینهدور کمردور باسن
2826490
485.56694
6907098
89473.5102
109878106
1210282110
1410685.5114.5

سایزدور سینهدور کمردور باسن
XXS805885.5
XS826290
S86.56694
M907098
L9676104
XL10282110

تخفیف لباس زنانه

منو اصلی